Szerző © ™
Dombi Tibor
Budapest, 2020

Az írások felhasználhatók a
szerző engedélyével,
amelyet e-mailben kell eszközölni.

dombitibor@icloud.com

Írások, tanulmányok


A tagozatváltás nehézségei | Családpedagógia | Digitális családrajz elemzés
Digitális pedagógia | Tanítási óra elemzése | A gyermek évszázada - recenzió
Gyógypedagógiai könyv elemzése | Informatika oktatás | A mobilinternet hatása a fiatalokra
A nyomtatás kultúrtörténete | Oktatásstatisztikai modell | Pedagógiai értékközvetítés
Személyiségfejlesztési csoportgyakorlat - reflexió | Szemiotikai elemzés
Bródy-szövegek a szociális kompetenciafejlesztés szolgálatában | Mi is a tehetség?
Szakdolgozat a tehetség fogalmának változásáról | Egyetemi portfólió
Tanári portfólió | Portfólió védés