Digitális Témahét Újlak 2022

| Fizika | Angol-Crosswords | Ének-zene | Angol-Signs | Informatika | Iskolai honlap |
Iskolánk idén újra nagy lelkesedéssel vett részt a Digitális Témahéten. Sajnos a tavalyi covidos helyzet nem tette lehetővé az ötletünk megvalósulását. Idei projektünk címe:
Digitális modellezés
A projekt vezérfonalának ötletét az adta, ahogy a digitalizáció segít abban, hogy terveket, ötleteket, elképzeléseket a valós élethelyzet körülményeit "megspórolva", virtuális környezetben próbáljuk ki. A digitális modellezés fő vonala az oktatásban a tantárgyi applikációk egyre növekvő tárháza, de az internet segítségével az élet más területeit is le tudjuk virtuálisan modellezni. A projekt tervezése során átbeszéltük, milyen összekötő, tantárgyakon átívelő mozzanat köti össze a különböző területeken megvalósuló digitális modellezést.

A tanulók a digitális témahéten megvalósuló órákról élménybeszámolót tartottak egymásnak, ahol megpróbálták elmondani egymásnak az általuk megismert, kipróbált virtuális modellezési gyakorlatot. Ezzel nem csak a digitális kompetenciát fejlesztettük, hanem a tudományos gondolkodás irányába is tereltük a gyerekeket, hogy keressenek olyan élményeket, amelyek révén ismereteik kipróbált modelleken át fejlődnek.

A projekhét során két évfolyamon, 5 tanórán kapcsoltuk össze a digitális modellezés témakörét és ennek konklúziójaként, egyben közös produktumként állítottuk össze ezt a beszámoló weboldalt.

Az alábbiakban minden óráról olvasható egy-egy rövid leírás a feladatokról, a használt eszközökről és a projektkapcsolatról.
dátum: április 6.osztály: 8. atémakör: fénytan
digitális eszköz: számítógépszoftver: Chrome

Szimuláció és dia
A digitális modellezés a fizika-tanításban számtalan lehetőséget kínál, jelen tananyagunk, a fénytan szintén ide tartozik, a színérzékeléstől a szín terjedésének természetéig.
A University of Colorado honlapján számos fizikai szimulációt találunk magyarul is. Itt található, fény témakörében a fénytörés ás a színlátás szimulációja. megbeszélt témakörök:
  • Foton
  • Monokromatikus fény
  • Fehér fény
  • Szivárvány
Órai feladatok:
Meghatározandó, milyen színt érzékel az ember, ha a fény különböző arányban tartalmaz vörös, zöld és kék színt.
Megfigyelendő a fény színe, amelyet a különböző színű szűrők átengednek.
A következő két - saját készítésű - videót használtuk:
https://www.eduking.hu/#/videos/a-feny/98/elozetes/5
https://www.eduking.hu/#/videos/a-feny/98/a-feny-terjedese-fenyforrasok/124

Órai lelkes jelentkezés
dátum: április 7.osztály: 8. atémakör: Green Issues
digitális eszköz: számítógépszoftver: Chrome

Feladatmegoldás - részlet

A digitális modellezés egyik kézenfekvő megvalósulása nyelvi, idegen nyelv tanulási környezetben a jól ismert keresztrejtvény digitális megfelelője, amelyet számos applikációban már kipróbáltak a tanulók. Ezen az órán, melyet a digitális témahétre időzítettünk, a keresztrejtvény készítésével foglalkoztunk, természetesen angol nyalven.
A gyerekek az órán keresztrejtvényeket készítettek önállóan vagy párban, környezetvédelem témakörben.

Az órát megelőzte egy felkészítő óra, ahol egy szöveg feldolgozásával szavakat gyűjtöttek majd gyakorolták a szavak körbeírását. Különböző rejtvényeket készíthettek amelyek motiválóak és nagyban hozzájárulnak a tananyag elsajátításában, a szavak gyakorlásában, illetve hatékonyan fejlesztik a helyesírást is.

A rejtvényeket lehet formálni és képeket is be lehet illeszteni.


Órai munka
dátum: április 7.osztály: 5. btémakör: Scratch zenei műveletek
digitális eszköz: számítógép, digitális zongoraszoftver: Scratch 3

Digitális zenei bemenetek összehasonlítása

A digitális modellezés egyik legeredetibb területe a zene, kezdve a MIDI szabvány bevezetésétől a JavaScript alapú programozási feladatokig, amelyek a zene szerkezetével ismertetik a tanulókat, ahol a hangszíntől a hangjegy tulajdonságain át a ritmus és ütemképletekig számtalan lehetőséggel ismerkedhetnek meg.
Az iskolánkban a fenntartó jóvoltából már évek óta rendelkezésre álló digitális zenei eszközök (MIDI billentyűzet, digitális zongora, fülhallgató) újra bemutatták a tanulóknak a korunkban egyre fontosabbá váló multimédia zenei oldalának jelfeldolgozó rendszereit.


A digitális témahéthez, és annak iskolai projektjéhez csatlakozva mi a Scratch program zeneszerkesztési, pontosabban "zeneszerzési" bővítményét adtuk az eredeti projekthez, ezzel képessé vált a program a zenei elemek használatára.


Blokkprogram
Ezután a programindításra (zászlóra kattintás) egyszerre elinduló több szólamú fafurulya hangszínű hangsorokat szerkesztettünk, a legutóbb tanult népdal feldolgozásaként (Által mennék...). A kánon énekléshez hasonló hatást úgy értük el, hogy külön blokkba foglaltuk a hangsort, majd késleltetve másodszor is elindult. Kiegészítésként táncoló kislányt szerepeltettünk színpad háttérrel.

Munka közben
A tanulók a programozás közben a zenei ismereteiket is bővítették, hiszen az összhangzatok, ütemképletek hanghosszúságok, hangszínek tervezésével kicsit elmélyültek a zene világában. Scratch-file letöltése

dátum: április 7.osztály: 5. dtémakör: Szabályok a városban
digitális eszköz: számítógép, okostelefonszoftver: Chrome, Kahoot, Quizlet

Megoldás keresése az okostelefonon

A digitális témahét ezévi újlakos projektjéhez mi a városi vizuális jelek témakörével csatlakoztunk, amelynek feldolgozásában a digitális technika segített, ide értve a valós helyzetek digitális szimulációit.

A szókincs ismétléshez és bővítéséhez a Quizlet alkalmazást használtuk, ahol a jelek értelmezésével kapcsolatos és a mindennapi gyakorlatban gyakran előforduló formulákkal foglalkoztunk, összekapcsolva az anyanyelvi és angol nyelvi szerkezeteket.

A nyelvi panelek elsajátításában, tanulásában segített a Kahoot program, amelynek használatával a tanulók begyakorolták a hétköznapi utcai vizuális üzenetek jelentését, angol nyelvű magyarázatukat.


Válasz ellenőrzés
dátum: április 4.osztály: 8. dtémakör: Programozás
digitális eszköz: számítógépszoftver: Micro:bit

Micro:bit szimuláció

A digitális témahét szimulációs projektjéhez kézenfekvő volt a Micro:bit online programozása, annál is inkább, mert komolyan reménykedünk, hogy a szimulációs gyakorlatok után nemsokára kezükbe is vehetik a tanulók az eszközt a valóságban is.

A feladatunk egy kód ellenőrzése volt, amit a felhasználó eszközéről kapott meg a Micro:bit, majd annak helyessége vagy érvénytelensége szerint egy 'ha' programozási szerkezettel reagált rá a kijelzőn.

Később megbeszéltük a tanlókkal, hogy mivel a lapka rendelkezik vezérelhető elektromos kimenetekkel, akár egy kapuzár kódolását, majd nyitását zárását is meg lehet oldani a Micro:bit segítségével, természetesen kiegészítő elektromotor vagy elektromágnes felhasználásával.


A szimuláció működésének közös ellenőrzése

Köszönjük a résztvevők támogatását és lelkes hozzájárulását!

Készítette: Dombi Tibor, informatikatanár