Tanulmányok, írások

FIGYELEM! Az írások nem hasznáhatók fel a szerző engedélye nélkül!
info: dombi.tibor@ujlak.com

Tanulmányok, írások az egyetemi tanulmányaimból
A nyomtatás kialakulásának és fejlődésének informatika történeti vonatkozásai
Ebook és nyomtatott könyv
Alsóból felsőbe - a tagozatváltás nehézségei
A nevelhetőség problémája
Recenzió - Key: A gyermek évszázada
Értékközvetítés, értékorientáció
Tehetséggondozás a közoktatásban
Tanulmány a tehetségről
Pedagógiai modelltantervek elemzése
Szemiotikai elemzések
Gondolatok a távoktatásról
A böngészők története - tanítási gyakorlat
Dplatform nyitóoldal Digitális Témahét Hardver, szoftver hírek Informatika és tudomány