| Készítette:Dombi Tibor, informatika tanár | Európai Kódhét | 2018 | 2017 | 2016 | Az iskola honlapja | Informatika tanulás |

Digitális Témahét 2018


Projektünk címe:
A víz szerepe életünkben

2018-ban is csatlakoztunk az országos Digitális Témahéthez, mely idén április 9-13-ig tartott. Az idei témahét elsősorban környezetpedagógiai természetű volt, és központi eleme – egy őselem – a víz. A különböző tantárgyi órákon a víz témakörét jártuk különböző szempontok szerint körbe, és a digitális jelleget azonkívül, hogy az adott órákat az informatika teremben tartottuk, az adta, hogy minden foglalkozáson a digitális tartalom előállítása volt az egyik fő cél.

Előzetes tantárgy- és témaötletek:
1. Földrajz, természetismeret: A víz útja: Rákospatak, Duna, Fekete-tenger, Földközi-tenger, Atlanti-óceán
2. Matematika: Adatok vizeinkről, vízállások, évek, hőmérsékletek
3. Kémia: A víz szennyezése, kémiai összetétele
4. Fizika: Ívóvíz ellátó rendszereink
5. Ének-zene: A víz előfordulása népdalokban
6. Irodalom: A víz szerepe az irodalomban
7. Vizuális nevelés: Témahét logó tervezése
8. Informatika: A mesterséges intelligencia felhasználása a környezetvédelembenA projektben résztvevő tanárok

Feierabend Lajosné Nagy Tünde Pekár Éva Szőkéné Hegyi Katalin Rigó Petronella Sipos Andrea Dombi Tibor
földrajztanár
elérhetőségfeierabend.lajosne@ujlak.com
informatikatanár
elérhetőségnagy.tunde@ujlak.com
énektanár
elérhetőségpekarne.nemeth.eva@ujlak.com
rajztanár
elérhetőségszokene.hegyi.katalin@ujlak.com
magyartanár
elérhetőségrigo.petronella@ujlak.com
némettanár
elérhetőségsipos.andrea@ujlak.com
informatikatanár
elérhetőségdombi.tibor@ujlak.comMegvalósult órák

Német Ének-zene Informatika Földrajz Magyar irodalom Rajz

7. d – Németóra (ápr. 13.) 1. óra

Sipos Andrea
1. Bevezető feladat: Power Point prezentáció készítése
1.dia: cím beírása ("Rund ums Wasser" = azaz minden, ami a vízzel kapcsolatos), ennek szerkesztése, háttérkép kiválasztása

2. Csoportmunka: Wozu brauchen wir Wasser? / Mihez van szükségünk vízre? címszóval szavak gyűjtése.
Ehhez szerkesztettünk két kört/ellipszist, a belsőbe kerültek a közvetlen vízfelhasználási módok (főzésre, mosásra, ivásra, növények locsolására, állatok itatására), a külsőbe a közvetett felhasználás módjai (pl. papírgyártás, élelmiszeripar, atomenergia).

3. Weboldal felkeresése: klassewasser.de/wasser-wissen
Megismerkedtünk a Virtueller Wasserverbrauch / Virtuális vízfogyasztás fogalmával. Ez egy termék, pl. farmernadrág vagy kerékpár előállításához szükséges tényleges vízfelhasználás mennyiségét jelenti.
A felületen megjelenő képrészletekre kattintva a program további oldalakat nyitott ki, ahonnan újabb és újabb információkhoz juthattunk. Megtudtuk például, hogy minden csésze kávéban átlagosan 140 liter víz rejtőzik (In jeder Tasse Kaffee stecken durchschnittlich 140 Liter Wasser). Megtippelhettünk számadatokat, mennyiségeket, majd összevethettük a rövid szövegekből megismert valós adatokkal. A feladat célja szókincsbővítés, szövegértés, illetve ismeretbővítés volt. Ezt követően további német kifejezésekkel egészítettük ki a Power Point oldalainkon a szógyűjteményünket.4. Csapatverseny a Kahoot internetes játékkal.
"Wasser", azaz víz témakörben 15 kérdést kaptak a tanulók, melyekre 4 válaszlehetőség közül kellett kiválasztani a helyeset. A jó megoldás mellett a gyorsaság is számított. A program automatikusan számolta a szerzett pontokat és a végén kiírta az eredményt. Így szórakozva jutottunk hasznos ismeretekhez.

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
digitális tábla, projektor, tanulói számítógépek, mobiltelefonokGoogle Chrome, Microsoft PowerPoint

8. d – Ének-zene óra (ápr. 12.) 5. óra

Pekár Éva
Az óra elején felidéztünk a tanulmányaink során megismert olyan népdalokat, amelyekben szerepe van a víznek. Ezeket közösen elénekeltük.
Hej Dunáról fúj a szél, Víz, víz víz, Által mennék én a Tiszán... stb.

Ezután a dalszövegeket elemeztük, majd megnéztünk egy rövid filmbejátszást, ami a paraszti élet vízhasználatát mutatta be.
Ennek kapcsán beszélgettünk a korabeli vízhasználat, víztakarékosság és vízmegóvás módszereiről, majd az életmódbeli változásokról. A tanulók elmondták, hogyan találkoznak a vízzel, milyen szennyezési rizikók vannak, hogyan tehetünk valamit a víztiztsaság megóvásáért.

Magyarországot nagy folyók szelik át, de az ásványvízkészletünk is jelentős.
A beszélgetés után az internetről a hónapok népi elnevezéseit gyűjtötték össze táblázatba a tanulók, és minden hónap vízzel kapcsolatos feladatait, gondjait beszéltük át.
Külön foglalkoztunk az Által mennék én a Tiszán... kezdetű népdal hangsorával, kiemelve a magyar népdaloknak azt a tulajdonságát, hogy egész oktáv hangváltásnak mindig "nekifut", tehát két három hang megelőzi az oktávugrást. Végül a tanulók ezt a dalrészletet lekottázták úgy, hogy kódban rajzolták meg a vonalakat, és a speciális karakterek kódjával jelenítették meg a hangjegyeket. ♩ ♩ ♩ ♩ Által mennék én a Tiszán ladikon

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógépek, mobiltelefonokGoogle Chrome, Microsoft Word

7. c – Informatika (ápr. 9.) 6. óra

Dombi Tibor
A modern életünk két nagy kiemelkedő jelensége a környezetszennyezés és a mesterséges intelligencia. Egy rövid video megnézése után arról próbáltunk ötleteket megfogalmazni, hogy miként lehet ezt a két jelenséget összekapcsolni.

Arról beszélgettünk, hogy életformánk úgy a vízszennyezésben, mint általában a környezet pusztításában változtatásokra szorul, hogy fenntartható életmódot folytassunk és adjunk tovább.

A mesterséges intelligencia az emberi ismeretek összefésülésével és algoritmikus kombinatív tanulásával akár ötleteket is adhat ennek a világméretű problémahalmaznak a megoldási útjaira, módszereire.
Táblázatban foglaltuk össze, hogy a megismert már működő megoldások hogyan hasznosíthatók pl. a vízszennyezéssel, -kezeléssel kapcsolatban.

Terveztünk egy kombinált logót, amiben az újrahasznosítás nemzetközi szimbóluma és a mesterséges intelligencia nemzetközi rövidítése is benne van, a sárgából a zöldbe színátmenet pedig a napnak és a természetnek a kapcsolatát szimbolizálja.:

AI
A Digitális Témahétről a Rákosmente Tv forgatott beszámolót.

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógépek, mobiltelefonokGoogle Chrome, Microsoft Word

8. b – Földrajzóra (ápr. 13.) 2. óra

Feierabend Lajosné
A tanulók 3-4 fős csoportokban dolgoztak az informatika teremben.
1. Előkészítés: csoportok alakítása, a kitűzött célok, feladatok megbeszélése, javaslat a megvalósítás menetére. Munkamegosztás megtervezése a csoporton belül.

2. Információgyűjtés az alábbi témakörökben:
• Hazánk folyói - a folyók jellemzőinek (vízgyűjtőterület, hosszúság, vízhozam, vízállás) összegyűjtése.
• Hazánk tavai – a tavak medencéjének kialakulása, természetföldrajzi jellemzése, a vízutánpótlás és vízveszteség adatainak összegyűjtése.
• Felszín alatti vizek – gyógyvíz, ásványvíz fogalmának tisztázása, ásványi anyag-tartalom összehasonlítása, a felhasználás lehetősége hazánkban.

3. Az információk rendszerezése.
4. A topográfiai fogalmak térképi ábrázolása.
5. A statisztikai adatokból diagramok rajzolása.
6. Beszámoló összeállítása Word dokumentumban.

Készülve az idei Digitális Témahétre, előzetesen az Országos Meteorológiai Szolgálattól megkértük a Balaton napi vízhőmérsékleti adatait Siófoknál 10 évre visszamenően, amit készséggel elküldtek nekünk vizsgálat céljából - ezúton is köszönjük.
Az adatok elemzésére grafikont készítettünk, négy kiválasztott napra vonatkoztatva, március 21., június 21., szeptember 21. és december 21.
Úgy tűnik, ebben az időjárásilag egyébként nagyon kicsi időintervallumban is, már enyhe fokú hőmérsékletemelkedést látunk.

Melyik év adott napján mérték a legmelegebb vízhőmérsékletet?
2013 2014 2017 2014

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
tanulói számítógépekGoogle Chrome, Microsoft Word, Microsoft Excel

5. d – Magyar irodalom (ápr. 13.) 6. óra

Rigó Petronella
Az óra elején felidéztük, amit a Bibliáról eddig tanultunk. Ezt követve a tanulók átgondolták, hogy milyen bibliai történeteket ismernek, aminél fontos szerepet játszott a víz. (Noé bárkája, Mózes kettéválasztja a Vörös-tengert, Jézus a vizet borrá változtatja, Jézus vízen jár)

Ezután pármunka következett: két tanuló használt egy számítógépet. Az interneten meg kellett keresniük Noé bárkájának történetét. Miután megtalálták, kimásolták a szöveget egy word dokumentumba. Közösen elolvasták a történetet, majd 5 gondolatból álló vázlatot készítettek (ötujjas mese) word dokumentumba vagy PPT prezentációba. Kerestek az interneten egy képet, ami a történethez kapcsolódik. Csatolták a diákok a szöveg végére a vizualitást segítve.

Az óra utolsó mozzanataként meghallgattunk néhány ötujjas mesét. Ha a történet kapcsán fontos információ nem hangzott el, akkor arra rákérdeztem, pl.: hány napig esett az eső.
Az óra utolsó perceiben közösen értékeltük az órai munkákat.


Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógépekGoogle Chrome, Microsoft Word, PowerPoint

6. c – Rajz óra (ápr. 13.) 3. óra

Szőkéné Hegyi Katalin
A Digitális Témahéthez logó tervezése a számítógépen.
A tanulók felidézték a számítógépes rajzolás lehetőségeit, köztük a Scaleble Vector Graphics-ot, ami a html kód része, és alakzatok, színbeállítások, szövegelemek elhelyezésével megterveztünk egy aktuális logót először a táblán. Megbeszéltük, hogy miért jobb programból rajzoltatni a böngészővel, mint képfile-t linkelni vagy beilleszteni.
A rendelkezésre álló ismeretek alapján választottuk ki az elrendezést. A szín a témahét fő motívumához igazítva kék és fehér volt.
A koordinátarendszerhez hasonló pixelpozíció meghatározással tökéletesítettük a körből, poligonból és szövegből álló logónkat.

Végül egy kék csepp formát programoztunk felirattal:

Újlak-DTH 2018 2018

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
tanulói számítógépek, projektorGoogle Chrome, W3Schools Online Editor


Tetejére
Látogató számláló