Digitális Témahét az Újlakban - 2017. április 3-7-ig

Projektünk címe:
Elágazás mintázat a természetben és a gondolkodásunkban

Az idei Digitális Témahét április 3-7. között zajlott. “Az Emberi Erőforrások Minisztériuma elkötelezett a digitális pedagógia elterjesztése és a digitális készségek fejlesztése mellett, ezért kezdeményezésére első alkalommal került megszervezésre az iskolákban a Digitális Témahét 2016. április 4-8. között. A Digitális Témahéthez csatlakozó iskoláknak lehetőségük nyílt az általuk választott témákat digitális eszközökkel és módszerekkel feldolgozni. A részt vevő pedagógusok szakmai tapasztalatokkal, a tanulók élményekkel, az intézmények pedig értékes eszközökkel gazdagodtak. Az EMMI a Témahét koordinálására az Informatikai Vállalkozások Szövetségét (IVSZ) kérte fel. Az informatikai vállalkozások felelősséget vállalnak a jövő generációinak a digitális világra való felkészítésében, ezért büszkén nyújtottak jelentős támogatást a program megszervezéséhez.”

Az idei Digitális Témahetünk vezérgondolata a fa struktúra, elágazás mintázat. Ennek körüljárása tantárgyakban, választott témáinkban, feladatainkban adta a projekthét tartalmi vázát. A fa, mint biológiai létforma több millió éve jelen van a Földön. Szerkezete, a gyökér-törzs-lomb, és struktúrájának alapja, az elágazás, méltán sikeres matematikai mintázat. A sokból rész, a specializálódás, a felosztódás funkció szerint, az élet minden területén megvalósul. Többek között a tanulmányaink során is egyre szerteágazóbb a tudásunk, de mindig a megelőző alapokra tudunk csak építeni. Személyes élettörténetünk is egy családfába illeszkedik, mint a neve is mutatja, itt is elágazások, visszamenőleges összefüggések tagolják a nagy családtörténetet.

Az órákon e gondolat szellemében foglalkoztunk többféle szempontból az elágazási struktúrával, aminek eredményeképpen a tanulói csoportok digitális produktumokat hoztak létre. Ezekből egy válogatást itt a weboldalon tettünk közzé. Az egész projekt leírását és dokumentálását az EMMI és az IVSZ által üzemeltetett honlapra töltöttük fel, ahol ezáltal pályáztunk is különböző kategóriákban, főleg informatikai eszköz-nyereményekre.

| Készítette: Dombi Tibor, informatika tanár | Tanulói feladatmegoldások | A tavalyi projekt | Az iskola honlapja | Informatika tanulás |A projektben résztvevő tanárok

Osztertág Erzsébet Feierabend Lajosné Nagy Tünde Pekár Éva Rigó Petronella Bodnár Imre Dombi Tibor
matematikatanár
elérhetőségoszierzsi@ujlak.com
földrajztanár
elérhetőségfeierabend.lajosne@ujlak.com
informatikatanár
elérhetőségnagy.tunde@ujlak.com
énektanár
elérhetőségpekarne.nemeth.eva@ujlak.com
magyartanár
elérhetőségrigo.petronella@ujlak.com
rajztanár
elérhetőségbodnar.imre@ujlak.com
informatikatanár
elérhetőségdombi.tibor@ujlak.com

Heti menetrend

hétfő (0403)kedd (0404)szerda (0405)csütörtök (0406)
1. óra 6b magyar 1. óra 6b matek 4. óra 6b rajz 3. óra 6a természetismeret
5. óra 7d info 6. óra 6b info
7. óra 7d ének

Tanórák a Digitális Témahéten:

6. b – Magyar nyelv és irodalom, hétfő (ápr. 3.) 1. óra

Rigó Petronella
"Úgy döntöttem, hogy az óra fő célja a projekthét témájára való ráhangolódás lesz. Választottam három fát, amelyet a diákok csoportokban ismertek meg. Kérdéseket tettem fel nekik, amit az interneten kellett megkeresniük, majd egy pár diából álló PPT prezentációval bemutatni. Ehhez csempésztem be az irodalmat: ráhangolódásnak képeket vetítettem ki fákról, amikhez korábban tanult verseket tudtak kötni. Ezeket az alkotásokat kifejező olvasással elevenítettük fel. Végezetül verset kellett írniuk/keresniük, ami fáról szól. Ezzel szövegértést, helyesírást, előadást, anyanyelvi kommunikációt, csoportmunkát fejlesztettük... Úgy gondolom, hogy ez egy jó alkalom volt arra, hogy megtapasztalják a tanulók is, hogy a tantárgyak között is vannak kapcsolódási pontok: amit informatikából tanulnak, azt a tudást alkalmazni lehet, sok esetben kell is más tantárgyaknál is."
"Az órán nem érződött olyan intenzíven, hogy irodalommal foglalkozunk, mivel természetismeret tantárgyhoz illeszkedett jobban az óra témája, természetesen informatikai eszközökkel kiegészülve. Úgy gondolom, hogy ez egy jó alkalom volt arra, hogy megtapasztalják a tanulók is, hogy a tantárgyak között is vannak kapcsolódási pontok: amit informatikából tanulnak, azt a tudást alkalmazni lehet, sok esetben kell is más tantárgyaknál is. Nem különülnek el élesen a különböző tantárgyak."

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógépek, okostelefonokInternet Explorer, Microsoft World

7. d – Informatika, hétfő (ápr. 3.) 5. óra

Dombi Tibor
"Az elágazás mintázat megjelenését az informatika három területén is kipróbáltuk, három csoport alakult az osztályban, az Excel, Imagine Logo és a html kód javascriptjében állították elő a tanulók az elágazási szerkezetet. Az Excelben a 'HA' függvény szintaktikáját ismételtük először át, aztán egy lehetséges felhasználási módját elkészítette a csoport.
Az Imagine Logoban azt a rekurzív eljárást programozták, ahol egy adott méret és szint szerint változik az önismétlő elágazás struktúra. A html kódban pedig egy weboldal háttérszínét változtatta meg a kód aszerint, hogy a véletlenszám generátor 0,5 alatti vagy feletti értéket adott."
"A tanulók közelebb kerültek az informatikai vezérlési szerkezetek egyik alapvető formájához. Az elágazási szerkezet, ahogy a természetben vagy más természettudományok osztályozási módszereinél, kihangsúlyozza a gondolkodásunk kategorizáló jellegét is!"

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógépek, okostelefonokMicrosoft Excel, Imagine Logo, Notepad++

6. b – Matematika, kedd (ápr. 4.) 1. óra

Osztertág Erzsébet
"A tananyag a gráfok voltak. Ehhez először 1 vonallal megrajzolható ábrákat készítettünk, megbeszéltük a königsbergi hidak problémáját, majd a budapesti metróvonalakon útvonalakat terveztünk. Az első két feladatot QR kód formájában kapták meg, hozták a gyerekek az órára a saját okos telefonjukat, letöltötték a QR kód olvasó alkalmazást és így tudták a feladatot elolvasni. Az útvonaltervezést csoportmunkában csinálták meg, kivetítve látták nagyban a térképet."
"Az okostelefonokat nagyon sokat használják játékokra, most új alkalmazásokkal ismerkedtünk meg. A számítógépen megoldotható feladatokat szívesen csinálják, és internetezni is nagyon szeretnek, így ez most a matematikát sokkal érdekesebbé tette."

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógépek, okostelefonokInternet Explorer, QR Reader

6. b – Rajz, vizuális nevelés, szerda (ápr. 5.) 4. óra

Bodnár Imre
A fák a természeti környezetben élővé, élhetőbbé teszik mindennapjainkat. Az iskolánk lakótelepi környezete adta azt a lehetőséget, hogy digitálisan egy kicsit megújítsuk, köré képzeljünk egy zöldebb környezetet. A tanulók informatikai tanulmányaik során is sokat találkoznak a számítógépes grafika viszonylag egyszerű, de könnyen elsajátítható és használható szoftverével az MS Paint-tel.
" Az órán előbb kivetített képeket elemeztünk – barokk kerteket. Ezután látványtervet készítettek a tanulók az iskola környékének fásításához kapcsolódva."

Nagy örömünkre ezen az órán forgatott a Rákosmente Tv stábja, akik hasonlóan a tavalyi témahéthez, idén is megtiszteltek minket egy tudósítás erejéig.

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógépekInternet Explorer, MS Paint

6. a – Természetismeret, csütörtök (ápr. 6.) 1. óra

Feierabend Lajosné
"Az óra témája a Föld vízkészlete volt, azonban a digitális témahét vezérgondolatát követve az elágazást helyeztem fókuszba. A csoportok feldatai között szerepelt folyóvizek útjának vizsgálata a forrástól a torkolatig, a Kárpát-medencét behálózó folyók és mellékfolyók, a szigeteket körülölelő folyóágak valamint az ágakra szakadó deltatorkolat. A gyerekek kutatómunkájának kereteit az előzetesen feltett kérdések irányították. "
"Az órán a tanulóknak lehetőségük volt arra, hogy a természettudományos kutatásukhoz használják a keresőprogramokat, az informatika órán szerezett ismeretek segítségével az adatokat feldolgozzák, ábrázolják valamint bemutatót készítsenek. "

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógépekInternet Explorer, MS World

6. b – Informatika, csütörtök (ápr. 6.) 6. óra

Nagy Tünde
A rekurzív eljárás megértése nem könnyű feladat egy 6. osztályos tanulónak, de kellő felkészítéssel és a vizuális, élményszerű megjelenéssel közelebbhozza a tanulókhoz a gondolat lényegét, ami a bináris fának egy lehetséges megoldása, amennyiben egy elágazás mintázatot ismétel adott méretben és adott többszörözéssel. A programozás e módszerének megtanulása és megértése után a tanulók más rekurzív struktúrák felépítését is könnyebben oldották meg.

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógépek, okostelefonokInternet Explorer, MS Word, Google Drive, Imagine Logo

7. d – Ének-zene, csütörtök (ápr. 6.) 7. óra

Pekár Éva
A Digitális Témahéthez kapcsolódott az ének óra is, egyrészt fa, fák, erdő témájú nápdalokat kerestünk, másrészt a népdalok fajtáiról, elágazásairól beszéltünk, harmadrészt a népdalokat hozzánk eljuttató gyűjtőkről, név szerint Kodályról, Bartókról és az órára választott "Hull a szilva a fáról" kezdetű népdal gyűjtőjéről, Domokos Pál Péterről is beszélgettünk. A két típusú (régi, új) népdal jellemzőit egy Word file táblázatába gyűjtötték össze a tanulók.
Végül sz óra utolsó harmadában a digitális zenével ismerkedtek a tanulók, maguk is kipróbálhattak egy MIDI kontrollert, ezzel a népdalt több hangszínnel is megpróbálták eljátszani.

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógépek, MIDI kontrollerInternet Explorer, Microsoft World, GarageBand


Vissza az elejére

Tanulói feladatmegoldások


Bederna Gergő 6.b - Matematika
"Nagyon érdekesen kezdtük az órát, mert a feladatokat QR kódban kaptuk meg, amit a mobiltelefon egyik alkalmazásával tudtunk értelmezni. Az első feladat az volt, hogy 1 vonallal kellett alakzatokat rajzolni, és úgy színezni, hogy egymás mellett ne legyen ugyanolyan szín.
Nem könnyű az egérrel egyenes vonalat húzni, ez látszik a rajzomon is, de az elkülönülő területek kitöltése színnel pirossal és zölddel sikerült.
A második feladatban a kalinyingrádi hét hídon kellett elméletben úgy átmenni, hogy minden hídon csak egyszer megyünk át, de kiderült, hogy a feladatnak nincs megoldása, mert mindig vissza kell lépni a már bejárt területre..."

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógép, okostelefonInternet Explorer, MS Paint, QR Reader


Kovács Rita 7.d - Ének-zene
"Érdekes ének óránk volt a digitális témahét alkalmából, kicsit szokatlan volt a helyszín, de hamar kihasználtuk, hogy eredményesebben tudtunk kutatómunkát végezni híres népdalgyűjtőinkről. Kodály és Bartók mellett megismertük Domokos Pál Pétert, aki az órai énekünk, a Hull a szilva a fáról c. népdalt gyűjtötte Erdélyben, Csík megyében a múlt században. A digitális billentyűzet kipróbálása is nagyon tetszett, kár, hogy nem jutott mindenkire idő."

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógép, MIDI kontrollerInternet Explorer, MS Word, GarageBand


Rádi Csongor 6.a - Természetismeret
"Tetszett ez az óra, mert a feladat megoldásához igénybe vehettük az internetet, mindenki dolgozhatott az informatika teremben egy saját gépen, így a Duna magyarországi mellékfolyóiról a tudnivalókat, ismereteket több forrásból, többen kerestük egyszerre, és a végén összevetettük a talált információkat és abból csináltunk egy-egy bemutatót. Érdekes volt felfedezni, hogy a folyók, mint például a Duna és a mellékfolyói, hogyan kötik az országokat, népeket... vagy hogy mennyi különleges madár talál otthonra a Duna és Dráva találkozásánál."

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógépInternet Explorer, MS Word, MS Excel


Orosz Boglárka 6.b - Rajz
"Örültem ennek az órának, mert egyébként is szeretek rajzolni, és a számítógépes rajz informatika órán mindig a kedvenceim közé tartozott. A feladat is megragadta a fantáziámat, hogy hogyan lehetne az iskola környékét még zöldebbé tenni. Jó lenne több rajz órán használni a számítógépet, de azért a szokásos rajzolás is jó lenne, ha megmaradna..."

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógépInternet Explorer, MS Paint


Molnár Levente 6.b - Magyar nyelv és irodalom
"A feladat az volt, hogy mutassuk be a nyírfát, a gépen kerestünk adatokat, nem volt könnyű összerakni mindent, amit találtunk, és magunktól kellett kitalálnunk, hogy mi hova kerül, mert egy prezentációt készítettünk Szofival és Tündével. A legjobban a versírás tetszett, szerintem elég jól sikerült, ezt is beletettük a prezentációnkba."

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógép, okostelefonInternet Explorer, MS PowerPoint


Jin Yue Shi 6.b - Informatika
"Nekem az tetszett, hogy ezzel a programmal egy Y-ból készítettünk fát, láttuk, hogy egy ilyen minta hogy ismétlődik egyre többször és kirajzol egy fa alakot... persze ezt a programban beállítottuk, hogy hány ismétlés legyen és milyen hosszú legyen az Y szára."

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógépImagine Logo
Vissza az elejére
A tavalyi projekt: 2016

| Vissza az elejére |

| Vissza az elejére |

| Vissza az elejére |

| Vissza az elejére |

| Iskolai helyszíni riport | Vissza az elejére |