Össz. látogató: 2183 • Legutóbb: 2019-11-18

| Készítette:Dombi Tibor, informatika tanár | Korábbiak: 2018 | 2017 | 2016 | Egyéb: Európai Kódhét | Az iskola honlapja | Informatika tanulás |


Digitális Témahét 2019


Újra Digitális Témahét április 8-12-ig!

Robotok az iskolában

Megérkeztek a robotok az iskolánkba! 2 ún. padlórobot, egy programozható rajzoló robot és egy Lego Mindstorm robot kezdte meg "szolgálatát" idén. A két kis robot remek szórakozás lesz robot-focira, mert közvetlenül irányíthatók bluetooth-on keresztül a mobiltelefonunkkal. Ugyanakkor segít megérteni a robot-programozás alapjait. Mici és Maci a hátukon található gombokkal programozhatók is, így az előre betáplált lépéseket, fordulásokat produkálják.

Idei Digitális Témehetünk központi gondolatköre az automatizálás, robotika, mesterséges intelligencia világa lesz.
Ismétlődő feladatok, feladatsorok automatizálása, egyszerű vezérlése egyidős a gépesítéssel. Az informatika forradalma ebben is a hihetetlen kombinálási lehetőségekkel, egyre gigantikusabb adatbázisaival és egyre specializiáltabb részmegoldásaival sokszorozta meg a rendelkezésre álló gépi segítséget az élet minden területén.
Az informatika közvetlen körén túl robotokkal az élet számtalan területén találkozhatunk, sőt, vannak virtuális robotok is, amelyek ugyanúgy utaításkészlet alapján hajtanak végre előre meghatározott feladatokat. Ilyenek például a nyelvi robotok, a fordítórobotok, amelyek bár fizikailag nem jelennek meg, működésük alapján mégis robotnak tekinthetők.
Legismertebbek a népszerű, böngészőkbe integrált úgynevezett kereső robotok, amelyek már a mesterséges intelligencia felé mutatnak önfejlesztő algoritmusaik révén.
Így kapcsolódott témahetünkhöz a tantárgyak egész sora.


Témaötletek az informatikán túl
- nyelv: helyesírásellenőrző programok;
- matematika: a számolás algoritmizálása;
- természetismeret: teszt-készítés és ellenőrzés robottal;
- ének-zene: zenei automatizmusok;
- rajz: robotok a jövő iskolájában/otthonában.


Megvalósult órák: Matematika, Magyar, Rajz, Ének-zene, Informatika

8. b – Matematika óra - péntek

Tanár: Osztertág Erzsébet

Megbeszéltük korábban, hogy kapcsolódunk a Digitális Témahét programjához, félre tesszük egy kicsit az éppen aktuális geometriai transzformációk anyagrészt (amit néhányan nem is sajnáltak) és az automatizálás, robotika témára ráhangolódva, a számológéppel fogunk foglalkozni.

Hozniuk kellett számológépet illetve okostelefont, ez mindenkinél ott is volt.
Történeti áttekintéssel kezdtük, a számítástechnika történetéről és a számológép történetéről is készült egy-egy prezentáció. Megbeszéltük a számológép – számítógép közötti különbségeket és eljutottunk a mai számológépekig illetve a mesterséges intelligenciáig.
Vittem be az órára egy logarlécet és beszéltünk arról, hogy régen ezt alapműveletek elvégzésére használták és a gyakorlottak nagyon gyorsan tudtak ennek az eszköznek a segítségével részeredményeket számolni/leolvasni. Néhány diákot nagyon érdekelt ez az eszköz, mert hallottak már a logarlécről, de soha nem találkoztak vele. Az óra utolsó harmadában olyan műveletsorokat kellett kiszámolni, melyhez számológépet kellett használni, de hogy a feladat megoldható legyen nem csak matematikai alapismeretekre volt szükség, hanem saját számológépük működését is jól kellett ismerni (műveletek sorrendjét hogyan kezeli, hatványozás, jelölések stb.) A hibátlan megoldásokért plusz pontokat lehetett szerezni, ez többeknek sikerült is.

Az óra eredményes volt, a tanulókat érdekelte a téma, aktívak voltak és a feladatmegoldásban is sikeresek volt a többség. Köszönöm a munkájukat!

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
tanulói tabletek, projektor, laptop, okostelefonokGoogle Chrome, Microsoft PowerPoint

8. a – Magyaróra - péntek

Tanár: Kővári Katalin

Osztályomnak, a 8.a osztálynak a Digitális Témahét keretében magyarórát tartottam az informatika teremben.

Magyarórát. Nem nyelvtant és nem irodalmat. A gyerekek elmondták, hogy szinte valamennyi tárgy tanulásakor már többször használták a világhálót. Jónéhány példát, oldalt fel is soroltak, kiemelve a felület gyakorlati hasznát.

Miután középiskolába készülnek, számukra már ismertek voltak azon you tube-oldalak, melyek a memoritertanulást könnyítették az irodalom tárgykörében, ahogy ismertek voltak azon online szövegértési tartalmak is, melyekkel a központi felvételire készültünk.
Az órán olyan oldalakkal ismertettem meg őket, melyeknek a középiskolában hasznát vehetik majd (MTA helyesíráskezelő felülete, Okosdoboz), ill. a szórakozva tanulás, kikapcsolódás tárgykörébe esnek (Kvízpart).

A nyelvhelyesség ellenőrző illetve nyelvi adatbázisokat használó webportálok tanuló algoritmusai már a mesterséges intelligencia világába mutató komplex rendszerek.

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
tanulói tabletek, projektor, laptop, okostelefonokGoogle Chrome, Microsoft PowerPoint

5. e – Rajz - csütörtök

Tanár: Szőkéné Hegyi Katalin

Az óra elején megnéztünk egy videot arról, hogy milyen módon változtatja meg a hétköznapjainkat az okosotthon fejlesztés. Megismerkedtek a tanulók a Google Home Hub működésével, a hozzá kapcsolható eszközök vezérlésével.
Ezután egy rövid megbeszélést folytattunk arról, hogy hogyan képzeljük el a jövő otthonát, iskoláját, amikor a mainál szélesebb körben terjednek el a robotok, segítve az iskolai életet ugyanúgy, mint az otthoni munkákat.
A feladat, ennek jegyében egy jövőbeli otthon ábrázolása volt, amelyet akár hagyományos, rajzlap-filc technikával, akár számítógépen Microsoft Paint rajzolóprogrammal megoldhattak a tanulók.
Alkotásaikon a robotok úgy a háztartási munkában, mint a tanulás-segítésben megjelentek, az iskolai játékban vagy az otthoni eszközök ábrázolásának részeként is feltűntek.Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógépekGoogle Chrome, MS Paint

8. a – Ének-zene - péntek

Tanár: Bernáth András

A digitális zene alapja a zenei elemek automatizálhatósága valamint a hang digitalizálása. Ma már számos ingyenes szoftver áll rendelkezésre úgy a kész zenei hangfile-ok utólagos szerkesztésére, mint a digitális zenei alkotásra.
Az iskolánkban működő digitális zenei szakkör alapján bemutatásra került a Linux LMMS digitális munkaállomás szoftvere.
A tanulók a bemutató után maguk is kísérleztek ritmus szerkesztő algoritmusok használatával, a periodikus ritmuselemek variálásával, ritmushangszínek beállításával, finomhangolásával, és bemutatták a zenei alapok területén a kész minták felhasználásában elért eredményeiket.Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógépek, MIDI kontrollerGoogle Chrome, LMMS

5. b – Informatika - szerda

Tanár: Nagy Tünde

A ceruzát cipelő robotunk előre megadott program szerint rajzol - ezesetben egy geometriai mintát:

A programozása blokkséma szerint történik, okostelefonról:

Digitális eszközökAlkalmazott szoftverek
projektor, tanulói számítógépek, padlórobot, okostelefonGoogle Chrome, In0-Bot